Эмнэлэг

Сүхбатын ХУЛАН

Нярайн эмч
Сүхбатын ХУЛАН
  • Хүүхэд, нярайн эмч
  • 2008 – ЭМШУИС, хүний их эмч
  • 2011 Хүүхдийн эмчийн мэргэжил олгох резидентур
  • 2012 нярайн эмчийн мэргэжил олгох сургалт
  • 2013 Солонгосын  Вонкван эмнэлэгт 6 сар мэргэжил дээшлүүлсэн.