Рентген- X-ray

Тодорхойлолт

Биеийн зарим хэсгийг яс болон зөөлөн эдийг оношлох туршилт. Өндөр тунгаар рентген туяаг  хорт хавдрыг эмчлэхэд хэрэглэдэг.

Мэргэжилтнүүд

Дүрс оношлогоо

Болзошгүй хүндрэлүүд

Цацраг туяанд олон удаа өртөх нь хорт хавдар тусах эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.