Лимфийн булчирхайн хавдар “буркит” – Burkitt lymphoma (lymph node tumor)

Тодорхойлолт

non-Hodgkin лимфома маш хурдацтай өсөж байгаа ба хамгийн анх Африкийн хүүхдүүдэд илэрсэн байна. АНУ-д Гэдэсний хөндийн хэлбэр хамгийн элбэг байдаг байна.

Шинж тэмдэг

  • Шалтгаангүйгээр тунгалаг булчирхай томрох
  • Булчирхайн зогсолтгүй томрол
  • Тунгалгын булчирхай маш хурдан томорно
  • Хэвлийгээр өвдөх
  • Халуурах
  • Шөнө хөлрөх