Вельбрандын өвчин – Von Willebrand’s disease

Цусны ялтас эсийн үйл ажиллагаа, бүтцийн алдагдлын улмаас цус гоожимтгой болдог өвчин.  Энэ өвчин нь Вон Виллбрандын уураг дутагдаснаас болж үүсдэг.  Энэ уураг нь судас гэмтсэн үед ялтас эс гэх маш жижиг эсүүдийг хооронд нь холбож бүлэн үүсэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг. Аль ч  хүйсний хүмүүс өвдөж болох бөгөөд тохиолдох нь харьцангуй цөөн байдаг.

Шинж тэмдэг:

  • Амархан хөхрөх
  • Цус удаан гоожих
  • Цус гоожимтгой болох
  • Биений юм удаан хугацаагаар ирэх