Зүрхний хэм алдагдал – Arrythmia

Тодорхойлолт

Зүрхээр дамжих цахилгаан сигнал алдагдсанаар зүрх хэт хурдан эсвэл удаан, хэм жигд бусаар агшихад хүргэдэг. Арритмиа нь ЭКГ-ээр харагдах бөгөөд өвчтөнд шинж тэмдэг илрээгүй байж болно. Гэхдээ өвчтөнд шинж тэмдэг илрээгүй ч ноцтой, өвчтнийг амь насанд аюул учруулах хүртэл аюултай.

 

Шинж тэмдэг

Шинж тэмдэг дийлэнхидээ илрэхгүй. Зүрх дэлсэх, толгой эргэх, амьсгаадах, бухимдах, цээжээр өвдөх зовиур илэрдэг.