Ам гэмтэх – Canker sores

Энэ эмгэг нь эмзэглэлтэй амны дугуй шарх юм. Амыг тойрон хацар, хэл, уруул болон буйланд гардаг байна. Ихэвчлэн удам дагаж үүсдэг байна. Зарим өвчинтэй холбоотойгоор үүсдэг. Шалтгаан тодорхой биш ч үүсгэхэд стресс, биений юм, амны гэмтэл, цитрусийн төрлийн болон хүчиллэг хоол хүнс зэрэг хэдэн зүйл нөлөөлдөг байна. Энэ эмгэг нь халдвартай биш байна. Энэ эмгэгийг  хомхой долоох эмгэгтэй андуурдаг ба хоёул вирусаар үүсгэгддэг юм.

Шинж тэмдэг

  • Шарх гарахаасаа өмнө чимчигнэх, халуу оргих
  • Шарх нь өвдөлттэй, цочромтгой