Өсөлтийн хоцрогдол (насанд хүрэгчид)

Өсөлтийн хоцрогдол (насанд хүрэгчид)

Failure to thrive – adult

Насанд хүрэгчдийн өсөлтийн хоцрогдол нь өвчин биш. Харин энэ нь бие махбодийн, оюун ухааны, сэтгэц нийгмийн нөхцөл байдлаас үүссэн бүлэг шинж тэмдэг юм. Анагаах ухааны институцын тодорхойлсноор насанд хүрэгчид 5%-аас их биеийн жингийн алдагдал, хоолны дуршил буурах, шим тэжээлийн дутагдал, идэвхгүй байх, ихэвчлэн усгүйжилттэй хавсрах, сэтгэл гутралын шинж тэмдгүүд, дархлаа тогтолцооны алдагдал мөн холестролын түвшин бага байна. Насанд хүрэгчдийн өсөлтийн хоцрогдол нь нас, эрүүл мэндийн байдал, бусдын тусламжгүй өөртөө үйлчлэх, зөнөгрөл зэргээс шалтгаалан эрсдэл нь нэмэгддэг.

  • Биеийн жин буурах, будилах, сэтгэл гутрах, хоолны дуршилгүй болох, хөдөлгөөн удаашрах, олон дахин халдварт өртөх