Төсөөллийн жирэмслэлт – False pregnancy

Тодорхойлолт

Жирэмсэн биш боловч өөрийгөө жирэмсэн гэж итгэдэг. Жирэмсэн биш мөртлөө өвчтөнд жирэмсний шинж тэмдгүүд илэрч болно. Үүний анагаахын нэршил нь псевдоциез. Ховор тохиолддог энэ эмгэгийн шалтгаан тодорхойгүй байна.