Цусны судасны өөхөн бөглөрөл

Цусны судасны өөхөн бөглөрөл

Fat embolism (blood colt from fat)

Ясны чөмөгний өөхөн эд биеийн цусны судсанд орохыг хэлнэ. Ингэснээр цусны судсан дахь цусны урсгалыг бөглөх эсвэл зүрхээр дамжин уушгины судсанд очно. Энэ эмгэг нь мэс заслын явцад эсвэл мэс заслын дараа эсвэл гэмтлийн дараа тохилдож болно. Дунд чөмөг эсвэл аарцаг зэрэг том ясны хугарлын дараа өөхөн эд венийн судсанд орох, эсвэл эдгээр ясны мэс заслын дараа түгээмэл тохиолддог. Цусны судасны өөхөн бөглөрөл өргөн тархсан ба гэмтэл эсвэл мэс заслаас 1-3 хоногийн дараа шинж тэмдэг илэрдэг. Өвчлөгсдийн 10-20% хүнд, нас барах эрсдэлтэй байдаг.

  • амьсгал давхцах
  • дотор давчдах
  • мэдрэлийн эмгэг байдал
  • халуурах
  • туурах