Өтгөний түгжрэл 

Өтгөний түгжрэл 

Fecal impaction (rectal blockage from stool)

Шулуун гэдсэнд их хэмжээний өтгөн хуримтлагдсан хүнд өтгөн хаталт. Энэ эмгэг нь ихэвчлэн ноцтой бус боловч өвчтөндөө нэлээд тавгүй, бусад өвчнийг хүндрүүлж болзошгүй. Эрсдэлт хүчинд зүйлд мансууруулах бодисын хэрэглээ эсвэл бусад өтгөн гадагшлалтыг удаашруулдаг эмийн бодисууд, жимс ногоо эслэгийн бага хэрэглээ, байнгын суугаа амьдралын хэв маяг эсвэл гэдэсний мэдрэлжүүлэлтэнд нөлөөлдөг өвчин эмгэгүүд орно.

  • Шулуун гэдсээр өвдөх
  • Өтгөнөө гадагшлуулж чадахгүй байх
  • Өтгөн хатах
  • Өтгөн багахан хэмжээтэй шингэн гаргах