Өтгөнөө барьж чадахгүй байх (Өтгөн гадагшлах явцын алдагдал)

Өтгөнөө барьж чадахгүй байх (Өтгөн гадагшлах явцын алдагдал)

Fecal incontinence (loss of bowel control)

Өтгөн гадагшлах явцыг зохицуулах чадваргүй болсноор шулуун гэдэснээс өтгөн гэнэт гадагшлахыг хэлнэ. Энэ эмгэг нь санамсаргүй хийгээ гаргахдаа өтгөн алдахаас бүрэн өтгөнөө барьж чадахгүй болтол янз бүр байна. Нугасны гэмтэл (морьны сүүл хам шинж), туулгах эмийн замбараагүй хэрэглээ, өмнөх шулуун гэдэсний мэс засал, төрөх үеийн шулуун гэдэсний гэмтэл, цацраг туяа эмчилгээний дараах шулуун гэдэсний гэмтэл, аарцгийг хамарсан томоохон мэс заслын дараа, өтгөн түгжрэх мөн сэтгэцийн асуудал зэрэг эмгэгтэй холбоотой илэрдэг.

  • Шулуун гэдэснээс өтгөн алдах