Булчингийн эсийн хэт ургалт-Fibromuscular dysplasia (FMD)

Судасны ойролцоох эсүүд эмгэгээр хэт ургасны улмаас цусны урсгал боогддог өвчин юм. Ихэнхдээ бөөрний судас гэмтэх боловч тархи, тунгалагийн булчирхай, уушиг, зүрхний судас гэмтэж болно. Ихэвчлэн төрөх насны эмэгтэйчүүдэд тохиолддог. Ямар эрхтэнийг гэмтээснээс хамааран шинж тэмдэг харилцан адилгүй.

Шинж тэмдэг:

  • Даралт ихсэх
  • Толгой өвдөх
  • Тэнцвэр алдах
  • Саажих
  • Ядарч сульдах
  • Бадайрах
  • Хэл ээдрэх