Шүд өнгөртөх-Fluorsis

Шүд ургаж байхад маш их фторидтой байх нь шүд өнгөртөх шалтгаан болдог. Шүд өнгөртөх нь шүдэнд цагаан эсвэл бор өнгөтэй цэг бий болохыг хэлнэ. Энэ бол өвчин биш. Шүдний хөндийн өвчин үүсгэхгүй. Үр дагавар нь шүдэнд энгийн өнгөний өөрчлөлтөөс эхлээд шүдний тэгш бус гадаргууг бий болгодог. Шүд өнгөртөх нь шүд гүйцэт ургасны дараа бий болохгүй. Ихэнх тохиолдолд бага насны хүүхэд фторидтой эм эсвэл шүдний оо их хэргэлэж залгиснаас үүсдэг.

Шинж тэмдэг:

  • Шүдэнд цагаан зураас гарах
  • Шүдэнд толбо гарах
  • Хүндэрсэн тохиолдолд шүд тэр чигээр харлах