Хөлний идээт үрэвсэл-Foot ulcer

Хөлний идээт үрэвсэл нь хөлөнд өвдөлт өгнө. Ихэнхдээ  цус эргэлт эргэдт муудснаас, эсвэл цусны судас дарагдснаас, эсвэл хоюулангаас нь болсон байж болно. Энэ өвчин нь ихэнхдээ сахар, мэдрэлийн өвчин болон атеросклероз зэрэг өвчнүүдээс үүдэлтэй байдаг байна.

Шинж тэмдэг

  • Хөлний доод хэсэгт эсвэл хажууд улаан тууралт гарах
  • Хөлний эд эс нь амьд байвал өвдөх
  • Хэрэв идээт үрэвсэл нь халдвартай байвал хөлний арьс тойрч улайх
  • Эвгүй үнэр гарах