Шуу хугарал-Forearm fracture

Шуу гэдэг нь бугуйнаас тохой хоорондох ясыг хэлнэ. Шуу нь radius болон ulna гэх хоёр яснаас бүрдэнэ. Шуун хугарал нь аль ч насны хүнд тохиолддог ба түгээмэл гэмтэлээс шалгаалах ба энэ гэмтэл нь гар дээрээ унах зэрэгээс болдог. Эмчилгээ нь байгаа байршил, гэмтлийн зэрэг, гэмтсэн хүний насаас хамаарна.

Шинж тэмдэг:

  • Өвдөх
  • Гар хөдлөгхөд өвдөх
  • Гар хавдах
  • Гар бадайрах