Чихэнд гадны биет орох-Foreign body in the ear

Чихэнд гадны биет орох гэдэг нь чихний сувагт (чихний гаднаас хэнгэрэг хүрэх) чихэнд байх ёсгүй зүйл орохыг хэлнэ. Энэ нь чих ухагч хөвөнгийн хөвөн, жижиг тоглоом, ээмэг, хорхой, эсвэл шош зэрэг хоолны материалыг хэлнэ. Ихэвчлэн бага насны хүүхдүүд өөрсдийнхөө чих рүү эсвэл бусад хүүхдийн чихэнд жижиг зүйл хийх тохиолдол байдаг.

Шинж тэмдэг:

  • Чихэнд гадны биет орсон бол чих тухгүй оргих ба ихэвчлэн дарагдах мэдрэмж эсвэл чих дүүрэн оргидог
  • Өвдөх
  • Толгой эргэх
  • Чих дүнгэнэх
  • Чих загатнах
  • Гижиг хүрэх
  • Чимээ сонсогдох