Шулуун гэдсэнд гадны биет орох-Foreign body, rectal

Шулуун гэдсэнд гадны биет орох нь санамсаргүй байдал биш ба энэ нь өвчтий өөрийн хийсэн зүйл байдаг. Энэ нь өвдөлт, цус алдалт, гэдэсний гэмтэл болон түүний цооролтийг бий болгодог.

Шинж тэмдэг:

  • Шулуун гэдэс өвдөх
  • Хэвлийн өвдөлт
  • Халуурах
  • Халдварлах