Хугарал (яс хугарал)-Fracture (broken bone)

Хугарал нь хөнгөн хүнд янз бүрийн байна. Ойр хавийн эд эс, судас, зөөлөн эд булчин гэмтэж болно.

Шинж тэмдэг:

  • Өвдөх
  • Хавдах
  • Мэдээ алдах
  • Гэмтэл авах үед хугарах чимээ сонсогдож болно