Фредрихийн атакси – Friedreich’s Ataxia (genetic disorder)

Фредрихийн атакси /тэнцвэр алдалт/нь мэдрэлийн системийн эмгэгшлийн шалтгаантай удамшлын эмгэг юм. 9 р хромосомын жижиг хэсэгт гажиг үүссэнээр энэ эмгэг үүсдэг гэж үздэг. Ихэнх хүмүүс хүүхэд насандаа оношлогддог бөгөөд нярай болон дунд эргэм насандаа илрэх нь ч бий. Шинж тэмдэг тэнцвэр алдалтаар эхэлж хэл ээдрэх салганах зэрэг даамжрах хандлагатай. Зүрхний дутагдал үүсэх , тулгуур хөдөлгөөний тогтолцооны эмгэг, дотор эрхтэн/ нойр булчирхай/ гэмтэх, явж чадахгүй болох зэрэг хүндрэл үүсдэг.

Шинж тэмдэг: 

 • Тэнцвэр алдах
 • Хэл ээдрэх
 • Саажих
 • Булчин бадайрах
 • Хөлийн ясны хэлбэр өөрчлөгдөх
 • Нуруу мурийх
 • Амьсгал давчдах
 • Цээжээр өвдөх 
 • Зүрхний цохилтын тоо буурах
 • Цусны сахар ихсэх
 • Ядрах сульдах
 • Жин алдах
 • Ам цангах
 • Өлсөх