Хөлдөлт / Хүйтний шалтгаант зөөлөн эдийн гэмтэл/ -Frostbite (tissue damage from cold)

бие махбодийн эд эсэд хөнөөл учрахыг хөлдөлт гэнэ. Хүйтэн температурын нөлөөгөөр эхлээд цусны судас нарийсч арьсны өнгөц өөрчлөлт явагддаг. Энэ эргэн хэвийн болох боломтой өөрчлөлт юм. хэрэв энэ үед үйлчлэж буй температур ихсэхгүй бол хөлдөлт үүсдэг. Согтуу, сэтгэцийн эмгэгтэй, чихрийн шижинтэй өвчтөн, архаг тамхичин хүмүүст элбэг тохиолддог.

 Шинж тэмдэг: 

  • Улайх
  • Бадайрах
  • Мэдээ алдах
  • Чимчигнэх
  • Шархирах
  • Цэврүүтэх
  • Мэдрэлийн судал үхжих
  • Арьс харлах, үхжих
  • Яс , булчин, шөрмөс гэмтэх
  • Хүйтний улмаас