Амьсгалын замд зунгаг орох (Шинэ төрсөн нярайн амьсгалын эмгэг)

Амьсгалын замд зунгаг орох (Шинэ төрсөн нярайн амьсгалын эмгэг)

Meconium aspiration (newborn respiratory problem)

Зунгаг нь ногоон өнгөтэй, шинэ төрсөн нярайн анхны өтгөн юм. Нярай төрөх явцдаа зунгагаа залгиснаас болж үүсдэг бөгөөд уушги болон амьсгалд саад гэмтэл үүсгэдэг. Зунгагаа залгисан бүх хүүхдэд уушгинд гэмтэл үүсдэггүй. Эдгээр тохиолдлууд эмгэг үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг үүнд: тээлтийн хугацаа 40 долоо хоногоос хэтэрсэн, төрөх явцад нярай хүчилтөрөгчийн дутагдалд орсон, хүндрэлтэй төрөлт, цусны даралт өндөртэй эх, чихрийн чижинтэй эх.

  • Арьсны өнгө хөхөлбөр болох, амьсгал саадтай, ургийн ус нь хар ногоон, булчин сул, арьс гуужих, биеийн жин буурах