Чацархайн тунгалгийн булчирхайн үрэвсэл

Чацархайн тунгалгийн булчирхайн үрэвсэл

Mesenteric adenitis (intestinal lymph node enlargement)

Чацархайн тунгалгийн булчирхайн үрэвсэл нь нарийн гэдэсний хажуу дах тунгалгийн зангилааны хавдалт үрэвсэл юм. Хавдсан тунгалгийн зангилаа нь хэвлийн өвдөлт, мухар олгойн үрэвсэлтэй төстэй шинж тэмдгээр илэрдэг. Энэ эмгэг нь насанд хүрэгчдэд тохиолдож болох боловч ихэвчлэн бага нас, өсвөр насны хүүхдүүдэд элбэг тохиолддог. Энэ нь ерөнхийдөө аюултай биш бөгөөд өөрөө аяндаа эдгэрдэг.

  • Хэвлийн өвдөлт, дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах, халуурах, хоолну дуршил буурах, ядарч сульдах