Шээх ялгаруулах үеийн синкоп уналт

Шээх ялгаруулах үеийн синкоп уналт

Micturition syncope (fainting with urination)

Шээх үед болон шээж дууссаны дараа ухаан алдах. Энэ эмгэг ихэвчлэн настай эрэгтэй хүн шөнө сэрээд шээх үед тохиолддог. Шээх үйл нь вагус мэдрэлийг сэргээж, цусны даралт унаж, зүрхний цохилт удааширснаас ухаан алдахад хүргэдэг. Яагаад шээх үйл нь зарим хүнд мэдрэлийг сэргээж, заримд нь нөлөөлдөггүй шалтгаан тодорхойгүй. Шээсээ их барих нь энэ эмгэгийн давтамжыг нэмэгдүүлдэг байж магадгүй. Зарим эмийн бодис, архи, усгүйжилт нь эмгэгийн давтамжыг нэмэгдүүлдэг. Ийм эмгэгтэй өвчтөн нь эмчид хандан өөр илүү ноцтой ухаан алдахад хүргэж байгаа шалтгаан бий эсэхийг тодруулах хэрэгтэй. Насанд хүрэгчдийн нийт ухаан алддаг тохиолдлын 2-8%-г эзэлдэг.

  • Шээх үед болон шээж дууссаны дараа ухаан алдах.