Өндгөвчний мушигралт ( мушгирсан өндгөвч ) Ovarian torsion (twisting of the ovary)

Өндгөвчний венийн цусны эргэлт удаашрахад түүний холбоос  мушгирснаас болж цусан хангамж боогдож цус хангамж буурах шалтгаан болдог. Хэрэв өндгөвчний мушигралтыг яаралтай эмчлэхгүй бол өндгөвчний цусан хангамж дутагдсан хэсэг үхжих бөгөөд энэ нь  үрэвслийг үүсгэх аюултай шалгаан болдог. Зангилаа нь өндгөвч ууланхай болсонтой илүү төстэй болсон байдаг.  Энэ эмгэг нь 30-аас дээш насны эмэгтэйчүүдэд илүүтэй тохиолддог.

Шинж тэмдэг:

  • Хэвлийн доод хэсгээр өвдөх
  • Гэнэт өвдөж эхлэх
  • Бөөлжих
  • Өвдөлт ихсэх багасах давтамжтай байх
  • .